Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου 23-3-1821

Προκήρυξή της «Μεσσηνιακής Γερουσίας», προς την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη

Είναι το πρώτο επίσημο έγγραφο της Επανάστασης των Ελλήνων και ένα κείμενο που αποκαλύπτει πως δεν είναι δυνατόν να γράφτηκε από τα χέρια του Μαυρομιχάλη, αλλά από πολύ εξειδικευμένους στην υψηλή εξωτερική πολιτική.
Κείμενο που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή σκηνή, που θα πρέπει να σημειώσουμε πως κυριαρχείτο από την Ιερή Συμμαχία, υπέρμαχο του επικρατούντος στάτους εκείνης της εποχής και σφοδρό πολέμιο των αποσχιστικών επαναστατικών κινήσεων στην Ευρώπη.
Η αριστοτεχνική σύνδεση,
---του δικαιώματος για αποτίναξη του βασανιστικού ζυγού (Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας),
---της αποφασιστικότητας (απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν) και
---της Ελληνικής καταγωγής (η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε),
απαιτεί υψηλότατου επιπέδου και βαθύτατη γνώση του τι μπορούσαν να ανεχθούν οι κυρίαρχοι της Ευρώπης, προς τους οποίους απευθύνετο και το έγγραφο-διακήρυξη για βοήθεια.
(Για όσους αμφιβάλλουν πως η Επανάσταση του '21 σχεδιάστηκε από ένα Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, όπως η Φιλική Εταιρία).


Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.

Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.
Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.
Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.
Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.
Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.
Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.
Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.


1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομηχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Αντίγραφον από της εν Λονδίνω επιστολής.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Δημοσκοπική ευωχία στο Κίνημα Αλλαγής (ΚΙΝΑ)Δημοσκοπική ευωχία στο "Κίνημα αλλαγής"!!!!! 10,2% και τρίτο κόμμα!!!!!!!
Μαζί με την επικοινωνιακή ανάγκη για την εκδήλωση της χαράς, ελπίζω να συνυπάρχει υποδόρια και κυρίαρχα ο προβληματισμός των στατιστικών δεδομένων και των εξ αυτών πολιτικών συμπερασμάτων.
Συγκεκριμένα:
2018:  14,2% αδιευκρίνιστη ψήφος +10,2%ΚΙΝΑ+19,2%ΣΥΡΙΖΑ+4,6%άλλο=48,2%
2010:  43,9%ΠΑΣΟΚ+4,6%ΣΥΡΙΖΑ=48,2%
Αρα:
1. Είναι προφανές πως οι δυο σχηματισμοί αποτελούν εκλογικά συγκοινωνούντα δοχεία
2. Η έκφραση της επιθυμίας του λαού ("λαϊκισμός" λέγεται) είναι το κοινό χαρακτηριστικό και των δυο κομμάτων και δεν θα μπορούσε νάναι και διαφορετικά μια και το υποκείμενο της πολιτικής είναι ο λαός και αυτός καθορίζει την πολιτική των κομμάτων στο βαθμό που και αυτά επιθυμούν να γίνουν κυβέρνηση!!!!!
3. Το ζητούμενο σήμερα για το ΚΙΝΑ είναι από ποια δεξαμενή ψηφοφόρων αναζητά την εκλογική του άνοδο:
α. από τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ;;;;;
Θα πρέπει να ξεπεράσει σε λαϊκισμό τον ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα σχετικά αδύνατο

β. από την "αδιευκρίνιστη ψήφο";;;;;
θα πρέπει να ακολουθήσει την δύσκολη οδό, που επιβάλλει:
  • καταδίκη λεκτική και πολιτική του "λαϊκισμού"
  • ανανέωση και εκσυγχρονισμένο πολιτικό λόγο και διακήρυξη
  • αντικατάσταση των δημόσιων προσώπων ως επικοινωνιακή αλλά και πολιτική ανάγκη
Στο ίδιο συμπέρασμα για το δίλημμα του ΚΙΝΑ καταλήγουμε αν μελετήσουμε τα αποτελέσματα της 1ης και 2ης Κυριακής των εσωκομματικών εκλογών του Νοεμβρίου 2017. Σε προηγούμενη ανάρτηση έγραφα:
"Αν το νέο κόμμα αποβλέπει στο 40%, που το αποτελούν ανέστιοι κομματικά και απέχοντες από τις εκλογικές διαδικασίες, θα πρέπει να καταθέσει το αντίστοιχο σχέδιο, που να είναι ελκυστικό και να ικανοποιεί αυτούς τους ψηφοφόρους.


http://gavrasmichael.blogspot.gr/2017/11/blog-post.html

http://gavrasmichael.blogspot.gr/2017/11/blog-post_14.html

πανελλαδική έρευνα της Rass για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24 (9.3.2018)

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

συνταγματική δημοκρατία και όχι λαϊκή δημοκρατία.

Η δικαστικού τύπου εκκαθάριση του πολιτικού σκηνικού της χώρας, δοκιμάστηκε στην χώρα μας το 1989 και κει με άλλοθι υπαρκτά σκάνδαλα και απέτυχε. 
Οχι μόνο το πολιτικό σκηνικό δεν εκκαθαρίστηκε αλλά και τα κόμματα που το σχεδίασαν και το υλοποίησαν, υπακούοντας σε μια γραφειοκρατικού τύπου αντίληψη για την λειτουργία της πολιτικής, κατάλοιπο της πατρογονικής τους καταγωγής, έκαναν 20 χρόνια να συνέλθουν.
Ετσι και σήμερα, με καταφανέστατη την κυβερνητική παρέμβαση, που καθημερινά θα επιβεβαιώνεται, ένα υπαρκτό διεθνές σκάνδαλο απότοκο της λειτουργίας του σύγχρονου καπιταλισμού, εξελίσεσεται με ευθύνη της κυβέρνησης σε μικροπαραταξιακή κλωτσοπατινάδα. 
Το ουσιαστικό κέρδος για την χώρα θα είναι αρνητικό, ενώ το επικοινωνιακό κέρδος για την κυβέρνηση τεράστιο. 
Για το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον θα ζούμε στον αστερισμό της NOVARTIS. 
  • Ούτε το Σκοπιανό, 
  • ούτε η ολοκλήρωση της ουράς των ψηφισμένων για την 3η αξιολόγηση, 
  • ούτε τα προαπαιτούμενα για την 4η αξιολόγηση (εργασιακό, συνταξιοδοτικό, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αποκρατικοποιήσεις κλπ), 
  • ούτε η επιτροπεία μετά τον Αύγουστο κλπ.
Το αντίδοτο για την χώρα μας είναι γνωστό: 
θεσμική αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους και της πολιτικής, που όμως δεν γίνεται με "λαϊκούς δικαστές" και μυστακιοφόρους κουμπουροφόρους. 
Εχουμε συνταγματική δημοκρατία και όχι λαϊκή δημοκρατία.
Δεν μπορείς λοιπόν με μικροπολιτικού και επικοινωνιακού τύπου στοχεύσεις να ξακαθαρίσεις το πολιτικό σκηνικό, ούτε να βελτιώσεις την λειτουργία του κράτους και της πολιτικής.
Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, απότοκη της 63χρονης εμπειρίας μου από την ζωή.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Πάμε σαν άλλοτεΤην ώρα που ψήφιζαν το πολυνομοσχέδιο με 2 δις επιπλέον φοροεπιδρομή, εξαφάνιση του ΕΚΑΣ, μείωση του αφορολόγητου
έβαλαν μπροστά το Σκοπιανό-Μακεδονικό
για να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα και να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
Αφού απέτυχαν και αντίθετα  κατόρθωσανν να διχάσουν τον λαό και το κόμματους,
βάζουν μπροστά την σκανδαλολογία.

Πατώντας πάνω στο ΥΠΑΡΚΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ της NOVARTIS, ένα Διεθνές σκάνδαλο με Ελληνικό παρακλάδι, που διερευνάται εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια,
χρησιμοποιούν ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ, τον ανεμιστήρα της λάσπης και την παλιά μέθοδο της Αυριανής για να εντυπωσιάσουν τον λαό και να απορροφηθεί από τα πραγματικά προβλήματα,
διακινδυνεύοντας ταυτόχρονα με την εμπλοκή του σκανδάλου στις μικροπολιτικές καντρίλιες, να αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά του και να χαθεί η ουσία και μια ευκαιρία κάθαρσης.

Μα θα μου πεις δεν πρέπει να τιμωρηθούν όσοι καταχράστηκαν το δημόσιο;;;;
Ποιος θα μπορούσε να πει όχι;;;;;
Με ποια μέθοδο όμως;;;;;
Με την μέθοδο της Αυριανής του 1989;;; 
Μου είπανε πως είδανε, άκουσα πως πήρανε, κούτες από πάμπερς τότε, τροχήλατες βαλίτσες και Σαμσονάιτ σήμερα, με Μαμανέα τότε, με «προστατευόμενους μάρτυρες» σήμερα;;;;;

Και η ΚΑΘΑΡΣΗ;;;;;
Βεβαίως. Αρτος και θέαμα με ειδικά δικαστήρια, με "αριστερούς" Κόκκινους τώρα και γουνάκια στην έδρα και με το Κόντρα Channel κάθε βράδυ να κάνει το δικό του δικαστήριο.
 
Την τύχη του σκανδάλου της SIEMENS θα έχει με την παραγραφή και το κλείσιμο με υπογραφή της σημερινής κυβέρνησης, αφού πρώτα θα έχει δημιουργήσει μια αφόρητη κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό με πολιτικές λάσπες και βόθρους.

Και τι θα γίνει με την πραγματική ΚΑΘΑΡΣΗ, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην πηγή παραγωγής των σκανδάλων!!!!!!
Εκεί αντί για δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, έχουμε παραδώσει την κάθαρση στους δικούς μας πεντακάθαρους Κρητικούς με γνήσια μουστάκια και κυρίως πατριώτες.

Πάμε σαν άλλοτε  λοιπόν
και ο διχασμός του λαού πάνω σε κάλπικα διλήμματα καλά κρατεί.
Και ο αυριανισμός, δια χειρός «πρώτη φορά αριστερά» συνεχίζεται μέσα από το Κόντρα Channel πλέον, αλλά με τους ίδιους Κουρήδες, υπέρμαχους της ΚΑΘΑΡΣΗΣ!!!!!!!!
Ποιος να το φανταζόταν πως η "αριστερά" θα έβρισκε σύμμαχο τον Κουρή και την Αυριανή!!!!!!

Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Ο νέος διχασμός


Ιδού ο νέος διχασμός
- δια χειρός "αριστεράς" ξανασήκωσαν κεφάλι, ξεπλύθηκαν και γίναν πατριώτες οι απόγονοι των δοσίλογων, οι μαυραγορίτες, οι εθνοκάπηλοι και τα κατακάθια της πολιτικής
- για άλλη μια φορά βάζουν διλλήματα ετεροπροσδιορισμού στον προοδευτικό λαό
- στόχευσαν μικροπολιτικά να διχάσουν την ΝΔ και διχάστηκαν οι ίδιοι, αφού όμως δίχασαν πρώτα τον λαό
Με την επιδοματο-εξαρτώμενη "κοινωνική τους πολιτική" (ο θεός να την κάνει και κοινωνική και πολιτική) μας γυρίσανε 30 χρόνια πίσω,
με την μικροπολιτική διαχείριση του Εθνικού θέματος, μας ξαναγύρισαν 100 χρόνια πίσω.
Μικροί άνθρωποι διαχειρίζονται μεγάλα ζητήματα με στενόμυαλη, μικροπολιτική και ψηφοθηρική αντίληψη.
"Τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν αρχιερεύς"

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

"Τι θέλουμε να κάνουμε τον ΙΟΛΑ;"Η αγορά του ΙΟΛΑ, από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής είναι γεγονός. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για την έγκρισή της είχε απ' όλα: καλόπιστη κριτική και στοχαστικές προσεγγίσεις, που είχαν ως βάση την τεκμηριωμένη από το παρελθόν "δυσκοιλιότητα" της ελληνικής γραφειοκρατίας και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις ικανότητας του πολιτικού προσωπικού να διαχειριστούν μεγάλες υποθέσεις. Είχε επίσης προσεγγίσεις που "μύριζαν" από μακριά στενόκαρδη αντιπολιτευτική προσέγγιση.
Πάνω σε αυτές τις δυο "προσεγγίσεις" θα πορεύονται τα επόμενα χρόνια οι εργασίες για την αποκατάσταση αρχικά και αξιοποίηση του ΙΟΛΑ στο μέλλον. Με κάθε αφορμή οι δυο "προσεγγίσεις" θα ξεδιπλώνουν την επιχειρηματολογία τους που θα δικαιώνει τις αρχικές τους επιλογές, κάτι που είναι απόλυτα αναμενόμενο για την ελληνική πραγματικότητα.
Κάπου εδώ μπαίνει η 9μελής Επιτροπή για τον ΙΟΛΑ, ένα άτυπο όργανο εισηγητικού χαρακτήρα προς τον Δήμαρχο και τελικό όργανο απόφασης το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από Αγιοπαρασκευιώτες και άλλα σημαντικά στελέχη της Ελληνικής κοινωνίας με ιδιαίτερες γνώσεις και ενδιαφέρον για την επιτυχή εξέλιξη της πορείας αποκατάστασης και αξιοποίησης του ΙΟΛΑ.
Από τις δυο μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Επιτροπής, κρατώ σαν σημαντικές τοποθετήσεις τον προβληματισμό για το "Τι θέλουμε να κάνουμε τον ΙΟΛΑ;"
Συγκράτησα και παραθέτω ακτινογραφικά τα παρακάτω:
·           Την σημασία και το όνομα που κατέχει το όνομα ΙΟΛΑΣ στον χώρο της παγκόσμιας Σύγχρονης Τέχνης.
·           Το ότι η βίλα ΙΟΛΑ αποκτήθηκε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής με χρήματα των δημοτών και σε αυτούς θα πρέπει να αποδοθεί όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Και εδώ ετέθη ένα κυρίαρχο δίλημμα:
·           θα αποδοθεί ένας χώρος που θα εξυπηρετήσει "ανάγκες" της τοπικής κοινωνίας με τον ίδιο τρόπο που θα τις εξυπηρετούσε και ένας οποιοσδήποτε άλλος χώρος 6,5 στρεμμάτων, ένα οποιοδήποτε άλλο κτήριο επιφάνειας 1.800τμ.
ή
·           θα αποδοθεί ένας χώρος στον οποίο θα ενσωματώνεται η ιστορία της σύγχρονης εικαστικής τέχνης,
·            ένας κήπος που θα δίνει την ευκαιρία για ένα περίπατο μέσα σε ένα πολιτιστικό εικαστικό πάρκο και
·           ένα κτήριο που θα στεγάζει, ως μουσειακό τμήμα τα χαρακτηριστικά της Βίλας ΙΟΛΑ, ως εκθεσιακό τμήμα εικαστικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, τοπικού, πανελλαδικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος και ως παραγωγικό τμήμα δημιουργικές λειτουργίες σύγχρονου πολιτιστικού, αλλά και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Από τους ομιλητές, μέλη της επιτροπής, οι δυο προτάσεις συμβολοποιήθηκαν η μεν πρώτη, ως "χαμηλής πτήσης" και η δεύτερη ως "υψηλής πτήσης" αξιοποίηση του ΙΟΛΑ.
Είναι απόλυτα σαφές πως η πρώτη επιλογή δεν έχει καμιά θέση στις σκέψεις αυτής της Επιτροπής, μια και όλο αυτό θα μπορούσε να το φέρει σε πέρας μια οποιαδήποτε υπηρεσία ενός οποιουδήποτε δήμου και βέβαια δεν είναι διατεθειμένο κανένα της μέλος να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία.
Η δεύτερη επιλογή, λόγω και των "γραφειοκρατικών δυσχερειών" που αναφέρθηκαν είναι ελκυστική για στελέχη τέτοιου επιπέδου. Είναι αυτή για την οποία αξίζει κάποιος να δαπανήσει τον χρόνο του, να επεξεργαστεί εργαλεία και μεθόδους που θα οδηγήσουν σε επιτυχή κατάληξη το εγχείρημα αποκατάστασης και αξιοποίησης του ΙΟΛΑ και εν τέλει βγαίνοντας από το καβούκι της επιτυχούς επαγγελματικής ασφάλειας να εκτεθεί στην κοινωνία και να υποβληθεί στην βάσανο της κριτικής από του πολίτες.
Ο καθένας μας ως δημότες ή και ως συλλογικές οντότητες, δικαιούται να έχει τις δικές του απόψεις για το "Τι θέλουμε να κάνουμε τον ΙΟΛΑ;"
Η Λυδία λίθος με την οποία θα αξιολογείται η κάθε πρόταση, είναι το δίλημμα που προαναφέρθηκε. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα "χαμηλής πτήσης" ή ένα "υψηλής πτήσης".